تبلیغات
بهارانی كه بی تو نمی آید - و عشق، تنها عشـــــق تو را به گرمی یک سیب می کند مانوس.....

بهارانی كه بی تو نمی آید

آنقدر دوستت دارم

که هر چه بخواهی همان را بخواهم

اگر بروی شادم

اگر بمانی شادتر

تو را شاد تر می خواهم

با من یا بی من

بی من اما

شادتر اگر باشی

کمی

- فقط کمی -

ناشادم

  و این همان عشق است

عشق همین تفاوت است

همین تفاوت که به مویی بسته است

و چه بهتر که به موی تو بسته باشد

خواستن تو تنها یک مرز دارد

و آن نخواستن توست

و فقط یک مرز دیگر

و آن آزادی توست

تو را آزاد می خواهم

 

  عبدا... صمدیاننوشته شده در 23 تیر 93 ساعت 08:06 توسط بهاران . نظرات |


Design By : Pichak