تبلیغات
بهارانی كه بی تو نمی آید - +

بهارانی كه بی تو نمی آید

قبلا تصور می كردم كه با اینهمه غم خواهم مرد؛ و از اینكه شخص بسیار خاصی را از دست دهم می ترسیدم؛ كه از دست هم دادم...

ولی زنده ماندم و هنوز هم زندگی میكنم !

و زندگی از آن نمی گذرم...

و تو... تو هم نباید از آن بگذری...

زندگی كن

آنچه واقعا خوب است این است كه

 با یقین بجنگی؛

زندگی را در آغوش بكشی؛

و با عشق زندگی كنی...

و شرافتمندانه ببازی

و با جرات پیروز شوی...

 

چارلی چاپلین


+ خداوند من بخشنده و مهربان است و هرآنچه نیاز مند یا آرزومند آن باشم و حتی بیش از آن را به من عطا می كند.

++ جز ترس و تردید هیچ چیز میان انسان و بزرگترین آرمان هایش فاصله ایجاد نمی كند.

+++ خود رابه  سرنوشت می سپارم زیرا خداوند بهترین و زیبا ترین طرح را برای زندگی همه ی ما كشیده است...
نوشته شده در 12 خرداد 93 ساعت 15:05 توسط بهاران . نظرات |


Design By : Pichak