تبلیغات
بهارانی كه بی تو نمی آید - سفر

بهارانی كه بی تو نمی آید

 

سفر بهانهی خوبی برای رفتن نیست

نخواه اشک نریزم، دلم که آهن نیست

نگو بزرگ شدم، گریه کارِ کوچکهاست
زنی که اشک نریزد قبول کن زن نیست

خبر رسیده که جای تو راحت است آنجا
قرار نیست خبرها همیشه... حتماً نیست

حسود نیستم اما خودت ببین حتا
چراغِ خانهی مهتاب بی تو روشن نیست

مرا ببخش اگر گریه میکنم وقتی
نوشتهای که غزل جای گریهکردن نیست


مژگان عباسلو
نوشته شده در 30 فروردین 93 ساعت 07:55 توسط بهاران . نظرات |


Design By : Pichak