تبلیغات
بهارانی كه بی تو نمی آید - عشق

بهارانی كه بی تو نمی آید

چه حقیر است این عشق
گر بماند به میان من و تو
خود بمیرد در خود
گر ببندد در خود
و بماند به میان من و تو .
   
عشق در بسته
ناسزایی ست به عشق همگان
او که سیبی را دوست می دارد
به همه مهر می ورزد
که همه از گوهریکتایند
   
من به خوبی می دانم
که ورای من و تو
هستی هست
عشق ما می میرد ، مگر آزادشود
رفتنت رنج من است
رنج من عشق من است
پس رهایت خواهم کرد
که تو را آزاد دوست می دارم ...

پائولو کوئلیو


نوشته شده در 13 اسفند 92 ساعت 08:40 توسط بهاران . نظرات |


Design By : Pichak