تبلیغات
بهارانی كه بی تو نمی آید - .

بهارانی كه بی تو نمی آید

و من مجبورم
زن خوبی باشم
فرزند صالحی باشم
خواهر دلسوزی باشم
كارمندی ساعی باشم

من محكومم
به عاشقی صبور بودن
به دیوانه ای مهجور بودن
به انتطاری شیرین
به گریه هایی حزین.
كاش محكوم نبودم...خدایا..............

گوش كن.

پ.ن

زن بـــودن
غمگین ترین شادی دنیاست!
و نمـــی دانی
من به خاطــر تو ...
چقـــدر
به اشکـــهایم لبخند زده ام!!

نوشته شده در 30 دی 92 ساعت 11:55 توسط بهاران . نظرات |


Design By : Pichak