تبلیغات
بهارانی كه بی تو نمی آید - دستهای ما

بهارانی كه بی تو نمی آید

دستهای ما
شاخه ها کشیده در پناه هم
لانه پرنده ای است

دستهای ما
در مسیر بازوان بی قرار ما
جویبار زنده ای است

دستهای ما
پیمبران خامشند
آیه های مهرشان به کف
بر بلور جانشان
داغ و بوسه آشکار

دستهای ما
رهروان سرخوشند

دست ما به عشق ما گواست
دستهای ما کلید قلبهای ماست

سیاوش کسرائینوشته شده در 7 آبان 92 ساعت 09:37 توسط بهاران . نظرات |


Design By : Pichak