تبلیغات
بهارانی كه بی تو نمی آید - نرگس عربده جوی

بهارانی كه بی تو نمی آید

ای کـه اخمت به دلــم ریخت غم عالم را
خنده ات می بَرَد از سینه دو عالم غم را
برق لب های ِ تو یادآور ِ شاتوت و شراب
چشمه ی اشک ِتو بی قدر کند زمزم را
گاه از آن غنچه فقط زخم زبان می ریزی
گاه با بوسه شفابخش کنـی مرهم را
بسته ای غنچه ی سرخی به شب گیسویت
کــرده ای بـــاز رهـــا خرمــن ابــریشم را
"نرگست عربده جوی و لبت افسوس کنان"
با همین هاست کــه دیوانـــه کنـــی آدم را

بهمن صباغ زادهنوشته شده در 4 آبان 92 ساعت 08:06 توسط بهاران . نظرات |


Design By : Pichak